Kursevi stručnog osposobljavanja

Kursevi Stručnog Osposobljavanja | Škola Oxford

Škola Oxford Vam od sada nudi mogućnost stručnog osposobljavanja iz 250 različitih zanimanja!

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti i zanatski kursevi se realizuju u trajanju od 3 do 9 meseci, zavisno od ukupnog fonda časova koji je od 240 do 1200.

Obuke su teorijsko-praktične i realizuju se u preduzećima, radionicama i zanatskim radnjama sa kojima Škola Oxford sarađuje. Polaznik može i sam obezbediti praksu. Svakom polazniku je obezbeđena skripta ili knjiga koja prati kurs.

Po zаvršenoj obuci polаznici polаžu četiri ispitа:
  • Tehnologijа zаnimаnjа
  • Osnovi struke
  • Bezbednosti i zаštitа nа rаdu
  • Praksa

Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju sertifikat stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje sa kojim mogu raditi u privatnom ili državnom preduzeću ili otvoriti samostalnu zanatsku, trgovinsku ili uslužnu radnju.

Organizujemo i proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji rade na određenim poslovima najmanje 3 meseca. Oni samo izlaze na ispit bez pohađanja kursa i po uspešno položenim ispitima dobijaju sertifikat stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje sa kojim mogu raditi u privatnom ili državnom preduzeću ili otvoriti samostalnu zanatsku radnju.