Moderna muzička radionica

Muzička Radionica | Škola Oxford

U cilju muzičkog obrazovanja održavamo kurs pevanja, sviranja i kompovanaja. Ako ste talentovani, Vi ili Vaše dete, za muziku ovaj program će Vam omogućiti da se usavršite i profesionalno opredelite. Nakon završenog tromesečnog kursa proširujete svoje muzičko znanje a mozda Vam postane i profesionalno opredeljenje. Ispiti se polažu komisijski i beleže sa dobijanjem diploma ovog kursa!

Kurs sadrži sledeće segmente:
  • Solo pevanje
  • Solfedjo
  • Teorija muzike
  • Uporedni instrument
  • Kompozicija
Solo pevanje

Solo pevanje obuhvata učenje tehnike disanja, pravilno oblikovanje unutrašnjih mišića, postavka tonova u pevanju, profesionalno pevanje...

Solfeđo

Solfeđo obuhvata učenje pevanja kadenci, melodijskih primera, ritmičke vežbe, ritmički i melodijski diktati...

Teorija muzike

Teorija muzike uključuje učenje osnova muzike (mesto tonova u lestvici, linijski sistem, akordi, intervali...), muzičko poreklo, vrste lestvic a, starocrkvene lestvice...

Uporedni instrument

Uporedni instrument obuhvata harmoniku i klavir!

Kompozicija

Kompozicija obuhvata rad sa savremenim programima za komponovanje na računaru!Muzičke radionice u ostalim gradovima: