Goethe Ispiti

U saradnji sa Goethe Institutom, Škola Oxford organizuje pripremnu nastavu za polaganje Goethe ispita.

Termini i uslovi održavanja časova

Program je u potpunosti prilagođen potrebama polaznika i obavezama polaznika, tako da je moguće organizovati nastavu i u prepodnevnim i u poslepodnevnim časovima, kako radnim danima tako i vikendom. Nastava može da traje jedan ili dva semestra sa fondom časova od 32 do 65, u zavisnosti od nivoa znanja polaznika. Nastava može biti grupna ili individualna.

Goethe Ispiti

U saradnji sa Goethe institutom, Škola Oxford organizuje pripremnu nastavu za polaganje međunarodno priznatog ispita Zertifikat Deutsch:

SD1 (Start Deutsch 1)

Start Deutsch 1 predstavlja sasvim jednostavno poznavanje nemačkog jezika. Ispit odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

SD2 (Start Deutsch 2)

Start Deutsch 2 predstavlja elementarno poznavanje nemačkog jezika. Ispit odgovara drugom stepenu (A2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

ZDJ (Zertifikat Deutsch für Jugendliche)

Zertifikat Deutsch für Jugendliche predstavlja solidno osnovno znanje nemačkog govornog jezika i da se jezički možeš snaći u svim važnim svakodnevnim situacijama. Ispit odgovara trećem stepenu (B1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

ZDFB (Zertifikat Deutsch für den Beruf)

Zertifikat Deutsch für den Beruf odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike i podrazumeva samostalno korišćenje jezika.

ZD (Goethe-Zertifikat B1/2)

Goethe-Zertifikat B1/2 predstavlja poznavanje jezika na naprednom nivou. Ispit odgovara četvrtom odnosno petom stepenu (B1/B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) predstavlja veoma napredan, visok nivo poznavanja nemačkog jezika. On odgovara šestom i najvišem stepenu (C2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Ne propustite Vaš termin za upis!

Pripremna Nastava za Polaganje Maturskog Ispita za Geothe ispite na teritoriji cele Srbije: