Kurs simultanog i konsekutivnog prevođenja

Kurs za Simultano i Konsekutivno Prevođenje | Škola Simultanog i Konsekutivnog Prevođenja | Škola Oxford

Škola Oxford svakom ko teži jezičkom i profesionalnom usavršavanju, nudi specijalistički kurs simultanog i konsekutivnog prevođenja.

Kurs obuhvata više različitih stručnih oblasti prevođenja, a traje pet meseci ili 82 školskih časova u terminima koji mogu biti prepodne ili poslepodne.

U svetu savremenog prevođenja prevodioci se sreću sa situacijom kada se moraju kombinovati tehnike simultanog i konsekutivnog prevođenja. Poslovni sastanci, poslovni ručak, konferencije za novinare i sličnosamo su neke od situacija u kojima prevodilac mora brzo da razmišlja i prevodi. Iz tog razloga Škola Oxford nudi vam obiman, koncizan i složen kurs koji za cilj ima da svakog polaznika pripremiti za snalaženje u ovakvim situacijama. Učeći isključivo kroz praktične vežbe svaki polaznik biće upućen u to kako da se snađe u neočekivanim situacijama prilikom prevođenja.

Stručne oblasti:
 • Kultura i etika usmenog prevođenja
 • Mnemoničke veštine
 • Jednostavne govorne celine
 • Sistem hvatanja beležaka.
 • Institucije EU
 • Ekonomija: finansije, porezi, berza i računovodstvo
 • Prevođenje tema iz oblasti privrednog prava
 • Prevođenje tema iz oblasti građanskog prava
 • Prevođenje tema iz oblasti krivičnog prava
 • Međunarodno pravo i ljudska prava
 • Životna sredina
 • Dodatne teme

Kurs vode sudski tumači, vrhunski stručnjaci u svojim oblastima!

Fakultetska diploma nije obavezna, a srednji nivo poznavanja jezika je poželjan.

Nakon svakog završenog kursa dobija se sertifikat. Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.Profesionalni Kurs za Prevodioce i Sudske Tumace Oxford u ostalim gradovima: