Kurs Francuskog jezika

Kurs Francuskog Jezika | Škola Francuskog Jezika | Škola Oxford

Francuski jezik pripada romanskoj grupi jezika. Ovaj jezik bio je najvažniji jezik diplomatije i međunarodnih odnosa iz perioda 17 veka sve do polovine 20 veka, kada je engleski preuzeo tu titulu zbog uticaja SAD, koja je u tom trenutku postala najveća svetska sila. Prvi udar na ovaj jezik smatra se Versajski sporazum koji je pored francuskog napisan i na engleskom. Francuski je zvaničan jezik NATO-a, međunarodnog olimpijskog komiteta, saveta UN, i jos mnogih oraganizacija i udruženjia. Ovim se jezikom danas u svakodnevnoj komunikaciji služi 190 miliona ljudi. Francuski jezik je službeni jezik u 29 zemalja. U Francuskoj se koristi latinično pismo, alfabet koji poseduje 26 slova. Francuski je jako težak za učenje čitanja i zgovora reči, ima dosta pravila za čitanje koje kod francuskog jezika treba biti tečno.

Francuska je zemlja kulture i umetnosti, često je potrebno za kretanje u društvu umetnika poznavanje ovog jezika. Mnogi mladi ljudi, posebno umetnici, Francusku vide kao zemlju njihove budućnosti i uspeha pa se odlučuju i za studije u toj zemlji na francuskom jeziku. Francuski jezik se u našim školama uči kao osnovi jezik zajedno sa nemačkim i engleskim.

Spisak gradova za kurs francuskog jezika: