Sudski tumač za pakistanski jezik

Odnosi Srbije i Pakistana usled velike teritorijalne razdvojenosti, nikada nisu bili previše intezivni. Za vreme postojanja organizacije nesvrstanih, situacija se nešto promenila, ali nakon toga odnosi zapadaju u određenu učmalost. Međutim poslednjih godina, odnosi se uspostavljaju pre svega kroz ekonomsku saradnju sa Pakistanom. Pakistan postaje jedan od zemalja uvoznica naših proizvoda pre svega prehrambenih i vojnih. Danas se povećava broj zahteva za prevođenjem i tumačenjem dokumenata od strane sudskih tumača i prevodioca za pakistanski jezik. Da bi prevod bio verodostojan mora ga prevesti sudski tumač, on je takođe ovlašćen za overavanje prevedenih dokumenata.

Sudski tumači u okviru našeg tima, su profesionali filolozi pakistanskogjezika, trudimo se da usluge koje pružamo našim klijetima budu na veoma viskom nivou profesionalizma, ali isto tako se trudimo da zahteve klijenata ispunimo u što kraćem roku uz veoma niske cene. Cilj nam je da za manje novca kod nas, dobije više nego kod drugih.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za pakistanski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Pakistanski Jezik | Škola Oxford