Sudski tumač za romski jezik

Romski jezik je jezik Roma koji žive na teritoriji Evrope, procenjuje se da ovim jezikom govori oko 4.8 miliona ljudi. Kao službeni jezik priznat je u pojedinim pokrajinama evropskih zemalja. Kod nas je romski jezik kao službeni priznat u Vojvodini. Svaki Rom ima pravo da satraži svoja prava na svom maternjem jeziku, pa se često javljaju zahtevi za prevođenjem dokumentacije na romski jezik. Zahtevi se javljaju i od strane različitih organitacija za zaštitu prava romskog naroda.

Mi smo oformili tim sudskih tumača koji vrši prevođenje lične i stručne dokumentacije na romski jezik, pored prevođenja sudski tumači su ovlašćeni i za overavnje prevedene dokumentacije. Trudimo se da našim klijentima pruživo usluge sa visokim nivom profesionalizma, ali isto tako da zahteve ispunimo u što kraćem roku sa veoma niskim cenama.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za romski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Romski Jezik | Škola Oxford