Sudski tumač za poljski jezik

Odnosi Srbije i Poljske u poslednjih par godina znatno su unapređeni, posebno iz oblasti odbrane, evrointegracija i ekonomske sarednje, što svakako otvara vrata našim ljudima za poslovanjem na teritoriji Poljske kao i studiranjem i stručnim usavršavanjem. Kulturna i istorijska povezanost naše dve zemlje jevelika, ova zemlja kao i naša imala je burnu istoriju posebno u toku ratova izgubila je veli broj ljudi što stvara jake veze sa našim narodom. Danas su veoma četi zahtevi za prevođenjem i tumačenjem dokumenata od strane sudskih tumača i prevodioca.

Da bi prevod bio verodostojan mora ga prevesti sudski tumač, on je takođe ovlašćen za overavanje prevedenih dokumenata. Sudski tumači u okvru našeg tima, su profesionalni filolozi poljskog jezika, trudimo se da usluge koje pružamo našim klijetima budu na veoma viskom nivou profesionalizma, ali isto tako se trudimo da zahteve klijenata ispunimo u što kraćem roku uz veoma niske cene.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za poljski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Poljski Jezik | Škola Oxford