Sudski tumač za rumunski jezik

Srbija sa Rumunijom ima najstarije diplomatske odnose u odnosu na ostale susede, tradicionalno dobri i prijateljski odnosi sa ovom zemljom traju već dugo. Naše dve zemlje su radile na mnogim zajedničkim projektima, jedan od većih je svakako Hidroelektrana Đerdap. Odnosi sa ovom zemljom su i danas jako dori, kulturna i ekonomska povezanost naše dve zemlje je na viskom nivou. U vezi sa tim često se javljaju potrebe fizičkih i pravnih lica za prevođenjem dokumentacije kako lične tako i stručne na rumunski jezik.

Oformili smo tim ovlašćenih sudskih tumača, filologa rumunskog jezika koji će ovaj posao obavljati sa velikim nivoom stručnosti i profesionalizma, sa svešću važnosti dobro prevedenih dokumenata. Pored usluga prevođenja i overe dokumenata takođe vršimo i usluge dostave dokumentacije u zemlji i inostranstvu. Ono što naš rad svakako opisuje jeste efikasnost, stručnost i veoma povoljne cene.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za rumunski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Rumunski Jezik | Škola Oxford