Profesionalni kurs za lektorisanje

Kurs Lektorisanja | Škola za Lektorisanje | Škola Oxford

Škola Oxford svakom ko teži jezičkom i profesionalnom usavršavanju, nudi specijalistički kurs za lektorisanje!

Kurs obuhvata četiri stručne oblasti prevođenja, a traje mesec dana odnosno 14 školskih časova u terminima koji mogu biti prepodne ili poslepodne.

Lektura podrazumeva čitanje nekog rukopisa i ispravljanje pravopisnih i stilskih grešaka koje se u njemu nalaze. Obrađujući rukopis, lektor treba da uzme u obzir kako pisca tako i prevodioca i čitaoca datog teksta i da stilskim oblikovanjem teksta omogući razumevanje napisanog, ne menjajući osnovnu formu i poruku originalnog teksta. Ovaj kurs nije namenjen samo lektorima, već svima koji, prateći sve promene u srpskom jeziku, žele da se upoznaju sa jezičkim zamkama. Za dobar prevod neophodno je odlično poznavanje maternjeg jezika. Nakon završenog kursa svaki polaznik imaće izuzetne, prepoznatljive jezičke sposobnosti.

Stručne oblasti:
  • Pravopisne nedoumice
  • Stilske nedoumice
  • Upotreba opcije "Track changes"
  • Korektura teksta
  • Transkripcija

Kurs vode sudski tumači, vrhunski stručnjaci u svojim oblastima!

Nakon svakog završenog kursa dobija se sertifikat. Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.Profesionalni kurs za lektorisanje u ostalim gradovima: