Kurs Poljskog jezika

Kurs Poljskog Jezika | Škola Poljskog Jezika | Škola Oxford

Poljski jezik pripada porodici indoevropskih jezika i podgrupi zapadnoslovenskih jezika. Ovim jezikom govori 50 miliona ljudi, pretežno na teritoriji Poljske, ali isto tako i na teritorijama Nemačke, Litvanjie, Ukrajne. U Poljskoj se koristi latinično pismo, a abeceda sadži 32 slova, ali takođe koriste i 7 dvoslova. U poljskom jeziku se koristi 7 padaže kao i kod nas, sama gramatika nije puno komplikovana za učenje. Na poljski jezik veliki uticaj su imali nemački, češki, latinski, francuski. U Poljskoj se može naići na 4 osnovna dijalekta slonski, velikopoljski, malopoljski, mazoivecki dijalekt.

Poljska i Srbija su oduvek bile prijateljske zemlje, međutim od kako je šengen stupio na snagu u našoj zemlji saradnja sa ovom zemljom se dosta povećala pa samim tim i potreba za izučavanjem kulture ovog naroda ali isto tako i potreba za učenjem poljskog jezika. Pa tako danas imamo veliki broj mladih koji žele da studiraju ili se profesionalno usavršavaju u ovoj zemlji.

Spisak gradova za kurs poljskog jezika: