Sudski tumač za rusinski jezik

Rusini su narod čije poreklo nije u potpunosti rasvetljeno. Najveći broj istoričara zastupa stav da su oni poreklom iz istočne Slovačke. U osamnaestom veku doselili su se u prostor današnje severne Srbije (Vojvodine) i severne Hrvatske, u tadašnju južnu Ugarsku na poziv Marije Terezije. Jezik im je najsličniji slovačkom, mada ima shvatanja, po kojima je on blizak i ukrajunskom ili poljskom. Iako ne čine značajnu nacionalnu zajednicu, potreba za prevođenjem dokumentacije sa rusinskom postoji, i do sada, zadovoljenje te potrebe na tržištu, niko nije predvideo.

Akademija Oxford, sa svojim sudskim tumačima za rusinski jezik, izaći će Vam u susret i po najpovoljnijim cenama, prevesti bilo koju dokumentaciju sa rusinskom, bez obzira, da li se radi o nekim privatnim, javnim ili poslovnim dokumentima. Sve ove prevode, ukoliko za tim postoji potreba, overićemo pečatom sudskog tumača za rusinski jezik.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za rusinski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Rusinski Jezik | Škola Oxford