Sudski tumač za francuski jezik

Francuska je zemlja sa kojom smo tokom čitave istorije imali prijateljske odnose, diplomatski sporazum izmedju ove dve zemlje datira iz 1879 godine, do blago poljuljanih odnosa došlo je nakon drugog svetskog rata, ali su ubrzo ti odnosi izglađeni. Tradicionalno dobre društvene i kulturne veze ove dve zemlje bivaju obnovljene, dobri odnosi sa ovom zemljom i danas traju. U Francuskoj danas žive i rade mnogi naši sunarodnici.

Potrebe za sudskim tumačem i prevodiocem dokumenata na francuski jezik su velike. Od tražnje za prevođenjem zvaničnih dokumenata, izvoda iz matične knjige, potvrda, obrazaca, formulara, veoma su česti i zahtevi za prevođenjem diploma i sertifikata za potrebe zapošljenja, školovanja i stručnog usavršavanja. Naš tim vrši prevodjenje na francuski jezik veoma stručno i sa velikom brzinom i efikasnošću. Trudimo se da svaki prevedeni dokument bude verodostojan originalu i da se ni na koji način ne može drugačije protumačiti.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za francuski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Francuski Jezik | Škola Oxford