Kurs Španskog jezika

Kurs Španskog Jezika | Škola Španskog Jezika | Škola Oxford

Španski jezik je četvrti po broju govornika u svetu, smatra se osnovnim jezikom zajedno sa nemačkim i engleskim. Ovim jezikom govori 500 miliona ljudi. Španski jezik pripada porodici indoevropskih jezika i podgrupi romanskih jezika. Smatra se jednim od najlepših jezika ali isto tako i jezik sa najvećom stopom porasta, pa se procenjuje da će uskoro prestići engleski jezik.

Kao službeni jezik koristi se na teritoriji 21 zemlje, kao i u Evropskoj Uniji i Ujedinjenim Nacijama, a može se čuti u čak 44 zemlja sveta. Španski jezik je standardizovan 1200 godine kao kastiljanski jezik, a prva gramatika izdata je 1492 godine. U Španiji se koristi latinično pismo koje ima 27 karaktera i dva dvoslova. Poznavanjem španskog jezika ljudima se pruža mogućnost poslovanja u većem delu sveta, kako u Evropi na teritoriji Španije, tako i na teritoriji većeg dela Južne Amerike i meksika.

Spisak gradova za kurs španskog jezika: