Profesionalni kurs konverzacije sa izvornim govornicima

Kurs Konverzacije sa Izvornim Govornicima | Škola za Konverzaciju sa Izvornim Govornicima | Škola Oxford

Škola Oxford teži svom profesionalnom usavršavanju, pa tako od sada u svojoj ponudi ima i profesionalni kurs konverzacije sa izvornim govornicima!

Škola Oxford posebno je kreirala program namenjen polaznicima koji žele da uče jezik od profesora - izvornog govornika za dati jezik. Program je sastavljen od tematskih oblasti koje su danas najzastupljenije na tržištu, a koje su neophodne za uspeh u poslu, snalaženju prilikom studiranja na stranom jeziku i slično. Posebno je osmišljeno da akcenat, u zavisnosti stepena i vrste kursa, bude stavljen isključivo na konverzaciju!

Svaki polaznik će nakon završenog kursa zazaista naučiti da priča tečno, bez treme ili straha koji većinu ljudi sprečava da svoje pasivno znanje jezika pretvori u aktivno. Program je osmišljen tako da svaki polaznik nauči da razmišljate na stranom jeziku i spontano da priča. Prednost ovog programa je i mogućnost da polaznici, u međusobnom kao i u dogovoru sa profesorom - predavačem, sami predlože dodatne teme koje su sfera njihovog interesovanja ili potrebe. Na ovom kursu ćete izuzetno obogatiti rečnički fond, napredovaćete u svakom segmentu učenja jezika i ono što je podjednako važno - steći ćete samopouzdanje dok tečno pričate na stranom jeziku!

Kurs vode sudski tumači, vrhunski stručnjaci u svojim oblastima!

Kurs je realizovan u trajanju od tri meseca i ima ukupno 48 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 25 - 30 časova u varijanti individualne nastave.

Fakultetska diploma nije obavezna, a srednji nivo znanja jezika je poželjno.

Nakon svakog završenog kursa dobija se sertifikat. Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.Profesionalni kurs konverzacije u ostalim gradovima: