Sudski tumač za kineski jezik

Srbija i Kina imaju dugu istoriju dobrih i perspektivnih odnosa, Kineske kompanije su veoma zaineresovane da ulažu u našu infrastrukturu, kao i da dovedu svoje invenstitore u našu zemlju. Prijateljski odnosi sa ovom svetskom i industrijskom silom podižu se na sve viši nivo, pa mogućnost kulturne i poslovne razmene je sve veća. Usled poboljšanih odnosa i veće saradnje sa ovom zemljom javljaju se sve veći zahtevi za prevođenjem stručne dokumentacije.

Mi vršimo usluge prevođenja najrazličitije dokumentacije za potrebe pravnih i fizičkih lica, kao i overu prevedenih dokumenata. Takođe vršimo i uslugu slanja dokumenata kurirskom službom u zemlji i inostranstvu. Tim koji radi na prevođenju dokumenata, je tim ovlašćenih sudskih tumača, profesionalnih filologa kineskog jezika, koji nudi stručno, precizno i veoma brzo prevođenje dokumenata. Mi naše usluge pružamo sa veoma povoljnim cenama.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za kineski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Kineski Jezik | Škola Oxford