Kurs Ruskog jezika

Kurs Ruskog Jezika | Škola Ruskog Jezika | Škola Oxford

Rusija je zemlja sa kojom imamo jako dobre međunarodne odnose, povezanost naša dva naroda je velika, od kulture, preko religije pa sve do pisma koje koristimo. Ruski jezik važi za jedan od najlepših slovenskih jezika, na ovom jeziku stvarili su mnogi pisci, pa tako danas književna dela pisana ruskim jezikom imaju veliku vrednost. Ruski jezik se piše ćiriličnim pismom, alfabet poseduje 33 slova. Ruski jezik se govori na teritoriji Russije, Belorusije, Ukrajne kao i na teritorijama još 7 zemalje, gde se ovaj jezik koristi i kao službeni jezik.

Danas 285 miliona ljudi govori ruski jezik od toga 160 miliona kao maternji, ovi podaci ruski jezik kotiraju na veoma visokom mestu po rasprostranjenosti i upotrebljivanju. Ruski jezik se i danas uči u našim srednjim i osnovnim školama, a dugo se učio i kao osnovni jezik umesto engleskog. Danas mnogo naših sunarodnika ima osnovno znanje ruskog jezika, kako zbog učenja kroz školovanje tako i zbog činjenice da saradnja između naše zemlje i Rusije traje godinama unazad.

Spisak gradova za kurs ruskog jezika: