Sudski tumač za mađarski jezik

Mađari su jedna od većih manjina u našoj zemlji, u Vojvodini živi 300 000 Mađara. Prava mađarske manjine u Srbiji su na veoma zavidnom nivo, izjava je bivšeg mađarskog predsednika. Mađari kod nas imaju pravo na školovanje na svom jeziku, i ostvarivanja svih egzistencijalnih prva, kao i poštovanje svoje religije. Naši odnosi sa Mađarskom dižu se na sve viši nivo, pa ove dve zemlje vide veliku mogućnost investiranja kao i kulturne razmene između sebe.

S'obzirom na ovakav odnos naše dve zemlje, veoma su česti zahtevi prevođenja dokumentacije kako lične dokumetcaije za potrebe fizičkih lica, tako i stručne dokumentacije za potrebe pravnih lica na mađarski jezik. Naš tim ovlašćenih sudskih tumača, filologa mađarskog jezika vrši prevođenje sve vrste dokumenta na mađarski jezik, kao i overu prevedene dokumentacije. Našim klijentima nudimo usluge sa velikom dozom stručnosti i brzinom pri radu, uz najpovoljnije cene.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za madjarski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Mađarski Jezik | Škola Oxford