Kurs Holandskog jezika

Kurs Holandskog Jezika | Škola Holandskog Jezika | Škola Oxford

Holandski jezik pripada grupi indoevropskih jezika i podgrupi germanskih. Ovaj jezik se deli na tri etape staroholandski, srednjeholandski i novoholandski. Novoholandski ili moderni holandski jezik se koristi od 16 veka. Ovim jezikom govori oko 27 miliona ljudi, pored teritorije Holandije koristi se kao službeni i u Belgiji i Evropskoj Uniji, ali se može čuti u dijaspori širom sveta. U holandskom jeziku se koristi sandardna latinična abeceda od 26 slova

SKod učenja ovog jezika svakako najveći problem pretstavlja izgovor reči, a za pisani holandski se često može čuti pošalica da izgleda kao da je neko seo na pisaću mašinu, pa je i samo čitanje ovog jezika dosta komplikovano. Poslednjih godina naša zemlja ima jako dobru saradnju sa ovom zemljom, pa se poslovne mogućnosti na teritoriji Holandije za naše sunarodnike stalno otvaraju, ono što je svakako potrebno za poslovanje na ovoj teritoriji ali isto tako i studiranje jeste poznavanje ovog germanskog jezika.

Spisak gradova za kurs holandskog jezika: