Kurs Bugarskog jezika

Kurs Bugarskog Jezika | Škola Bugarskog Jezika | Škola Oxford

Bugarski jezik se koristi na teritoriji Bugarske, ali se može naći i u Grčkoj, Makedoniji i Albaniji. Ovaj jezik pripada grupi slovenskih jezika ima dosta sličnosti sa ruskim jezikom ali najviše sličnosti ima sa makedonskim. Bugarski jezik je prvi pisani slovenski jezik kao pismo koristi se ćirilična azbuka koja ima 30 slova. Ovaj jezik je takođe srodan i našem jeziku.

Srodnost naša dva jezika može dosta olakšati razumevanje bugarskog, ali isto tako može dosta otežati učenje gramatike bugarskog jezika, a posebno primenu padeža. Ovaj jezik je jezik naših suseda, pa je jako korisno negovo poznavanje, obzirom da sa Bugarskom imamo jako dobar odnos, poslovanja su veo česta, mnoge naše firme sarađuju sa firmama ove zemlje pa je za poslovanje ovaj jezik od velike koristi. Takođe neretko se dešava da maldi ljudi odlaze na studije u Bugarsku.

Spisak gradova za kurs bugarskog jezika: