Kurs Makedonskog jezika

Kurs Makedonskog Jezika | Škola Makedonskog Jezika | Škola Oxford

Makedonski jezik pripada prodici indoevropskih jezika i podgrupi južnoslovenačkih jezika. Koristi se na teritoriji Makedoniji, gde ovaj jezik govori 66% stanovnika. Ovaj jezik se takođe koristi na teritoriji Bugarske, Srbije i Albanije. Najveću sličnost ima sa bugarskim jezikom, i ako je međunarodno priznat jezik smatra se da je ovo samo jedan od dijalekta bugarskog jezika zbog velike sličnosti. Makedonska azbuka ima 30 slova, piše se ćirilicom, sama azbuka nema velikih otdskakanja od naše ćirilične azbuke.

Sa ovom zemljom smo povezani kulturološki i religijski, mnogi naši umetnici rade na njihovoj teritoriji i obratno. Sa Makedonijom takođe imamo i lepu poslovnu saradnju, pa nam poznavanje makedonskog jezika može samo doprineti da ova saradnja bude još uspešnija. Jer poznavanje jezika je poznavanje kulture i tradicije, kao i istorije jednog naroda.

Spisak gradova za kurs makedonskog jezika: