Kurs Slovenačkog jezika

Kurs Slovenačkog Jezika | Škola Slovenačkog Jezika | Škola Oxford

Slovenačkim jezikom se služi 2.5 miliona ljudi, uglavnom se koristi na teritoriji repubilke Slovenije gde je i službeni jezik. Pored Slovenije kao službeni se koristi i u Italiji i Austriji. Pripada porodici indoevropskih jezika, i podgrupi slovenskih jezika. Književni slovenački jezin oformljen je tek u 18 veku. U Sloveniji se koristi latinično pismo koje ima 25 slova. Na teritoriji ove zemlje postoji mnogo dijalekta, svi dijalekti su grupisani u 7 kategorija, a te kategorije podrazumevaju ukupno čak do 50 dijalekta. Bliski jezici slovenačkom jeziku su svakako hrvatski i srpski.

Mnoge strane firme imaju predstavništvo za čitav Balkan baš u Sloveniji, pa znanje ovog jezika može biti od velike koristi. Slovenija je otvorena za saradnju sa našom zemljom, danas u Srbiji postoje mnoge slovenačke firme, ali isto tako na teritoriji Slovenije mnogo naših ljudi posluje, pa se poznavanje ovog jezika može dobro iskoristiti.

Spisak gradova za kurs sovenačkog jezika: