Kurs Ukrajinskog jezika

Kurs Ukrajinskog Jezika | Škola Ukrajinskog Jezika | Škola Oxford

Ukrajinski jezik spada u najveće slovenske jezike zajedno sa ruskim i poljskim. Dakle pripada indoevropskoj porodici jezika i podgrupi istočnoslovenskih jezika. Ovim jezikom govori 47 miliona ljudi, od toga 35 miliona ga koriste kao maternji. U Ukrajni se koristi ćirilično pismo. Ukrajinski jezik ima mnogo sličnosti sa ruskim jezikom, pa se govornici ove dve zemlje mogu međusobno razumeti. Kao službeni jezik koristi se na teritoriji Ukrajne i Moldavije, a još se može i naći na teritoriji Srbije, Hrvatske, Rumunije.

Obzirom da je jako sličan ruskom jeziku, mnogo ljudi u našoj zemlji može razumeti ukrajinski jezik. Poznavanje ovog jezika pruža mogućnost mladima za upoznavanjem kulture ovog naroda i tradicije. Pored kulturoloških razloga, ljudi mahom uče ukrajinski jezik zbog mogućnosti poslovanja sa ovom zemljom koja se danas sve više približava Evropi.

Spisak gradova za kurs ukrajinskog jezika: