Kurs albanskog jezika

Kurs Albanskog Jezika | Škola Albanskog Jezika | Škola Oxford

Albanski jezik spada u grupu indo-evropskih jezika, znatno se razlikuje od drugih indo-evropskih jezika zato što ne spada u grupi jermenskih jezika. Govori se na teritoriji Albanije pretežno ali se isto tako može naći na teritoriji Bugarske, Makedonije i Grčke. Albanski jezik karakterišu dva dijalekta gega i toska, pismo koje se koristi zasniva se na latiničnom alfabetu koji ima 36 slova. Mišljenje mnogih jeste da je ovo jedan od lepših jezika koji se koristi na područiju Evrope i ako nije mnogo zastupljen. Albanski jezik se takođe koristi i u našoj autonomnoj pokrajni Kosovu i Metohiji. Polovina stanovnika na Kosovu služi se ovim jezikom.

Mnogo mladih danas vide šansu za napredak i zaposlenje poznavanjem ovog jezika. Zbog samog odnosa sa kosovskim albancima u stalnom smo kontaktu sa različitim institucijama na Kosovu gde rade kako naši ljudi tako i albanci. Poznavanje albanskog jezika može se dobro iskoristiti za rad u ovim institucijama, kao poslovni saradnik ili prevodilac. Tu su takođe i različite međunarodne organizacije koje deluju na Kosovu, ali isto tako novinarskoj profesiji koja stalno dobija vesti sa Kosova i istražuje i prikuplja informacije o dešavanjima na Kosovu poznavanje ovog jezika je od posebne važnosti.

Spisak gradova za kurs albanskog jezika: