Kursevi ECDL

ECDL Kursevi | Kurs ECDL za Rad na Računaru | Škola Oxford

Poštovani, da li ste znali da prosečan službenik provodi 38 minuta dnevno rešavajući probleme svog i kompjutera svojih kolega? To je otprilike 3 sata nedeljno ili 12 sati mesečno ili oko 20 dana godišnje. Pomnoženo sa brojem zaposlenih u bilo kojoj organizaciji, to je mnogo izgubljenog vremena i novca!

Zašto ECDL?

ECDL - European Computer Driving Licence, je opšti sertifikat poznavanja rada na računarima, koji se zahteva od zaposlenih u Evropi. Evropska Komisija je aktom od 17.02.2003.god. br. COM 796 donela jedinstveni okvir transparentnosti kvalifikacija i kompetentnosti - Europass, tačka 1.2.5., kojim definiše ECDL kao standard, koji nam omogućava široko prepoznatljivu obuku i kvalifikaciju za informatičko društvo.

Naša zemlja je na ministarskoj konferenciji održanoj u Sarajevu 29. oktobra 2007. godine, zajedno sa ostalim zemljama regiona, potpisala "eSEE Agendu", kojom je prihvatila obavezu učešća u gradnji jedinstvenog informacionog prostora regije, a u okviru ovoga je i razvoj informacionog društva za period 2007-2011. godine usklađen sa zakonodavstvom Evropske Unije.

U svoj svakodnevni rad ECDL su prethodnih godina već ugradili: Privredna komora Beograd, Telekom Srbija, Elektroprivreda Srbije, Hemofarm, Infostan, JP PTT Srbije, JAT, Ministarstva: odbrane, zdravlja, finansija, ekonomije, rada i socijalne politike, Poreska uprava, Republički fond PIO, kao i mnoge obrazovne i visokoškolske ustanove. Vlada Srbije je, oktobra 2006. godine, ugradila ECDL u strategiju razvoja informacionog društva, a jula 2009. godine Evropski pokret je uvrstio ECDL program u IT smernice za pridruživanje EU.

Istraživanja sprovedena u EU, pokazuju da uvođenje ovog evropskog radnog standarda, povećava produktivnost za najmanje 15%, a istovremeno i iskorišćenost investicija u IT.

ECDL kod svojih zaposlenih zahtevaju i najveće multinacionalne kompanije kao što su: BMW, IKEA, Nokia, 3M, Opel, Renault, Telenor ... kao i sve finansijske, bankarske, kulturne i privredne ustanove i organizacije.

ECDL standard poznavanja rada na računaru je definisan za sledeće programske celine (module):
 • Modul 1: Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija
 • Modul 2: Korišćenje računara i upravljanje fajlovima
 • Modul 3: Obrada teksta
 • Modul 4: Tabelarne kalkulacije
 • Modul 5: Korišćenje baza podataka
 • Modul 6: Prezentacije
 • Modul 7: Informacije i komunikacije

ECDL Internet test centar

ECDL online obuka je razvijena na temelju najnovijih iskustava za brzo učenje i usvajanje novih znanja o informacionim tehnologijama. Uči se na interaktivnim, praktičnim zadacima, sa odgovarajućim objašnjenjima referenciranim na ECDL nastavni program, uz praćenje vizuelnih simulacija tačnih rešenja. Tokom procesa obuke, polaznik testira svoje znanje i izlazi na ispit onda kada je potpuno spreman.

Škola Oxford u saradnji sa EBC test centar je jedini ovlašćeni ECDL on-line test centar, od strane JISA – nacionalnog nosioca licence, kao i ECDL Foundation Dublin i potpuno je kvalifikovan za sprovođenje online ECDL internet obuke i testiranja na teritoriji Srbije.

Osnovni benefiti ovakvog načina edukacije i sertifikacije:
 • Korišćenjem online obuke smanjujete troškove edukacije Vaših radnika
 • Povećaćete produktivnost u radu, uz veće iskorišćenje IT resursa
 • Napravićete bolju sistematizaciju radnih mesta
 • Eliminisaćete greške ljudskog faktora
 • Obuka i testiranje se obavljaju bez napuštanja radnog mesta
 • Uči se sopstvenim tempom, na interaktivnim sadržajima u realnom okruženju
Primer ponude za ECDL Start paket (4 modula):
 • Uvodno predavanje
 • Registracija kandidata na sistem i obuka za korišćenje on-line sadržaja ili obuka u našim specijalizovanim učionicama
 • ECDL online ili obuka u našim specijalizovanim učionicama.
 • Start obuka u trajanju od 60 dana za Module 2, 3, 4 i 7
 • Komplet ECDL 4 knjige kolor izdanje (Win 7, MS Office 2010)
 • ECDL Start indeks
 • Testiranje kandidata (4 ispita po 45 minuta)
 • Konsalting korisničkog servisa

Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na svaki Vaš zahtev u cilju dodatnog informisanja i pokretanja saradnje na planu obuke i sertifikacije kandidata!ECDL kursevi u ostalim gradovima: