Kurs daktilografije (jednomesečni)

Daktilografski Kurs | Škola za Daktilografe | Škola Oxfor

Jednomesečni kurs daktilografije obuhvata ovladavanje sistemom desetoprstnog slepog kucanja na računaru. Ukupan fond časova je 35 i realizuje se u toku 4 nedelje. Nastava se održava tri puta nedeljno po 3 školska časa u terminima koji mogu biti pre podne ili posle podne. Nastava može biti grupna ili individualna. Kurs prati knjiga ili skripta, a po završenoj obuci polaznik dobija sertifikat o završenom jednomesečnom kursu daktilografije.

Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.

Kurs daktilografije (četvoromesečni)

Četvoromesečni kurs daktilografije, pored slepog kucanja, obuhvata predmete kao što su poslovna kultura, pravopis, korespondencija. Ukupan fond časova je 92 i realizuje se u toku 4 meseca, dva puta nedeljno po 3 školska časa u terminima koji mogu biti pre podne ili posle podne. Nastava može biti grupna ili individualna. Po završenoj nastavi polažu se ispiti, a po uspešno položenim svim ispitima, polaznik dobija uverenje o završenom četvoromesečnom kursu daktilografije.

Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.

Priprema za polaganje za klase u daktilografiji

Četvoromesečni kurs daktilografije, pored slepog kucanja, obuhvata predmete kao što su poslovna kultura, pravopis, korespondencija. Ukupan fond časova je 92 i realizuje se u toku 4 meseca, dva puta nedeljno po 3 školska časa u terminima koji mogu biti pre podne ili posle podne.

Nastava može biti grupna ili individualna. Po završenoj nastavi polažu se ispiti, a po uspešno položenim svim ispitima, polaznik dobija uverenje o završenom četvoromesečnom kursu daktilografije.

Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.

Polaganje za klase u daktilografiji

Da bi polagali za klase u daktilografiji, polaznici moraju imati završen najmanje jednomesečni kurs daktilografije ili moraju dokazati da su negde naučili slepo kucanje (svedočanstvo srednje škole i sl.).

Prilikom polaganja, polaznici prekucavaju tri različita teksta koji se posle pregledaju i prebrojavaju se otkucaji. Za konačnu ocenu se uzima najbolji rad.

Da bi polaznik dobio uverenje o određenoj klasi, potrebno je da:

  • za IA klasu ima 350 i više otkucaja u minuti
  • za IB klasu ima od 300-349 otkucaja u minuti
  • za II klasu ima od 250-299 otkucaja u minuti
  • za III klasu ima 200-249 otkucaja u minuti

Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.

Kurs daktilografije u gradovima Srbije