Informacije

Stručna škola za estetiku, stil i kulturu tela privatna je srednja škola koja obrazuje stručne kadrove na dva nivoa. Prvi nivo je srednje obrazovanje u trajanju od tri ili četiri godine i drugi nivo je poslesrednje specijalističko obrazovanje u trajanju od godinu i po dana u oblasti zdravstvene i estetske nege. Škola je osnovana 2004. godine. Verifikovana je od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije rešenjem broj 022–05–291/2003–03 od 16. 09. 2004 godine, a otpočela sa radom školske 2005/6. godine.

ŠKOLA LEPIH VEŠTINA i PERSPEKTIVNIH PROFESIJA

Stručna škola za estetiku, stil i kulturu tela je privatna srednja škola koja obrazuje stručne kadrove na nivou srednjeg obrazovanja u trajanju od tri i četiri godine i na nivou poslesrednjeg specijalistiškog obrazovanja u trajanju od godinu i po dana u oblasti zdravstvene i estetske nege. Uz to, naša škola za sve obrazovne profile organizuje prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Srednje obrazovanje
 • Kozmoterapeut
 • Fizioterapeutski tehničar
 • Estetičar za negu ruku i stopala
 • Frizer za dame i gospodu
 • Estetičar za negu tela - maser
 • Stilista radnik
 • Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja
Specijalističko obrazovanje
 • Estetičar specijalista za dekorativnu kozmetiku - šminker
 • Estetičar specijalista za kulturu tela - fitnes terapeut
 • Estetičar specijalista za aparaturnu kozmetiku
 • Frizer stilista - kreator frizure

Novi profili

Pored tradiocional atraktivnih, Škola je formirala dva nova jedinstvena ogledna profila stručnjaka:

Stilista saradnik je stručnjak koji pruža profesionalne usluge u kreiranju ličnog stila. Kao član tima učestvuje u kreiranju izgleda javnih ličnosti, rešavanju estetskih nedostataka, predlaganju stilova za spotove i umetničke fotografije.

Tehničar za fitnes i zaštitu zdravlja je stručnjak koji poseduje stručne kompetiencije da organizuje i individualne i grupne vežbe za različite populacione grupe i stanja kojima se povećavaju funkcionalne sposobnosti, preveniraju i koriguju telesni deformiteti i unapređuje zdravlje.

Šta nudimo

Škola raspolaže savremeno opremljenim kabinetima za izvođenje praktične nastave, a deo stručne prakse izvodi se u razvijenim referentnim ustanovama (klinikama, kozmetičkim salonima, bjuti i fitnes centrima, pozorištima, televizijama).

U okviru školskog programa naša škola organizuje smotre i takmičenja.

Naši zajednički ciljevi

Cilj nam je da kod učenika razvijemo ispravnu sliku o potrebi znanja, pozitivnim vrednosti i zdravih stilova života, da unapređujemo smisao za poimanje estetičkog, emocionalnu inteligenciju, altruizam i da tako učenici usvoje lepo ponašanje kao sopstveni stil u komunikaciji.

Zašto je naša skola pravi izbor

Naša škola je pravi izbor za one učenike i mlade ljude koji žele da steknu savremeno, perspektivno i atraktivno obrazovanje. Kreirali smo profile koji su jedinstveni u našem obrazovnom sistemu.

Programi su izrađeni po svetskim uzorima i kroz bogat nastavni sadržaj savremenim metodama učenik sa lakoćom stiče znanja i veštine koje će mu obezbediti bazu za dalje školovanje na umetničkim, medicinskim, društvenim i drugim fakultetima i visokim školama i omogućiti prednost u zapošljavanju u odnosu na konkurente.

Za više informacija kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas!