Kurs autodijagnostičar

Obuka i Kurs za Autodijagnostičara | Škola Oxford

Obuke su teorijsko-praktične i realizuju se u specijalizovanim učionicama, preduzećima, radionicama i zanatskim radnjama sa kojima Škola Oxford sarađuje.

Po zаvršenoj obuci polаznici polаžu četiri ispitа:
  • Tehnologijа zаnimаnjа
  • Osnovi struke
  • Bezbednosti i zаštitа nа rаdu
  • Praksa

Obuku vode iskusni predavači. Svi predavači za autodijagnostičarsku obuku su vrhunski stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom. U grupi je najviše 6 polaznika.Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju sertifikat stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje sa kojim mogu raditi u privatnom ili državnom preduzeću ili otvoriti samostalnu zanatsku, trgovinsku ili uslužnu radnju.

Organizujemo i proveru stručne osposobljenosti za polaznike koji rade na određenim poslovima najmanje 3 meseca. Oni samo izlaze na ispit bez pohađanja kursa i po uspešno položenim ispitima dobijaju sertifikat stručne osposobljenosti za konkretno zanimanje sa kojim mogu raditi u privatnom ili državnom preduzeću ili otvoriti samostalnu zanatsku radnju.

Imate firmu? Želite da se obuka odvija u Vašem servisu, sa škola Oxford možete i to!

Kurs za autodijagnostičara možete završiti na tri nivoa u našoj školi Oxford: