Sudski tumač za persijski jezik

Persijskim jezikom danas govori 60 miliona ljudi, ovaj jezik se koristi u jednom delu Azije, koriste ga zemlje Irana, Tadžikistana i Avganistana. Prilikom saradnje sa ovim azijskim zemljama često se javljaju potrebe za prevođenjem stručne dokumentacije na persijski jezik, pored stručne česta je potreba i za prevođenjem lične dokumentacije za potrebe fizičkih lica. Naš tim ovlašćenih sudskih tumača i filologa persijskog jezika vrši prevod i overu svih vrsta dokumenata na ovom jeziku.

Naše usluge vršimo veoma brzo, efikasno i prezicno, jer smo svesni važnosti dobro prevedenog dokumenta. Pored usluga prevođenja i overe, takođe vršimo i usluge dostave prevedene dokumentacije, dostavu vršimo u zemlji i inostranstvu. Sve naše usluge obavljamo po veoma niskim cenama sa visokim nivoom stručnosti.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za persijski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Persijski Jezik | Škola Oxford