Kurs Portugalskog jezika

Kurs Portugalskog Jezika | Škola Portugalskog Jezika | Škola Oxford

Jezik koji je Migle de Servantes opisao kao ''sladak i graciozan'', a Olavo Bilac brazilijanac ga je nazvao ''poslednjim cvetom Lacia, rustičnog i lepog''. Ovo nam samo govori o lepoti i romantici portugalskog jezika. Ovaj jezik pripada grupi indoevropskih jezika i podgrupi romanskih, službeni je jezik devet zemalja, u koje se ubrajaju Brazil i Portugal. Ovim jezikom govori 240 miliona ljudi od kojih se najviše nalaze na teritoriji Južne Amerike ali i Evrope. Najbliži jezik ovom jeziku je svakako španski, a smatra se da ova dva jezika imaju najveći rast u Evropi posle engleskog.

Portugalski jezik je ekspanziju doživeo u 15. i 16. veku pod uticajem najveće portugalske kolonijalizacije širom Južne Amerike, Azije i Afrike. U Portugalu se korist latinično pismo koje sadrži 26 karaktera. Smatra se da je ovo jedan od lakših jezika za učenje i savladavanje kako govora tako i gramatike.

Spisak gradova za kurs portugalskog jezika: