Sudski tumač za švedski jezik

Sve su češći odlasci naših sunarodnika na teritoriju Švedske kako zbog mogućnosti za ostvarivanje poslovnih veza tako i zbog stručnog usvršavanja i studiranja. Da bi ostvarili bilo koja prava na ovoj teritoriji našim sunarodnicima su potrebna određena dokumenta na švedskom jeziku. Prevod dokumenata kao i overu vrše sudski tumači. Mi pružamo usluge prevoda, overe i dostava dokumenata. Dostavu vršimo na teritoriji naše zemlje i inostranstva. Radimo prevod najrazličitijih dokumenata, od ličnih kakvi su izvodi iz matičnih knjiga, vozačka dozvola, preko molbi, rešenja do stručne dokumentacije.

Sudski tumači kojii rade na prevođenju dokumenata na švedski jezik, su filolozi švedskog jezika koji imaju ovlašćenje da obavljaju i posao sudskog tumača. Svesni činjenice o bitnosti dobro prevedenog dokumenta, kao i posledice lošeg prevoda, mi radimo veoma stručno i precizno, u našem timu nema grešaka. Sve naše usluge vršimo veoma brzo i povoljno.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za švedski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Švedski Jezik | Škola Oxford