Kurs Švedskog jezika

Kurs Švedskog Jezika | Škola Švedskog Jezika | Škola Oxford

Švedski jezik standardizovan je u 18 veku i od tad se koristi kao zaseban jezik. Moderan švedski jezik nastaje prevodom biblije na švedski jezik po naređenju kralja Gustava Vasa. Spada u grupu indoevroskih jezika i u podgrupu germanskih jezika. Govori se na teritoriji Švedske i Finske i u ovim zemljama je službeni jezik. Danas švedski jezik koristi 10 milona ljudi. U ovom jeziku postoje dva osnovna dijalekta švedski i finski dijalekt, koristi se latinično pismo a abeceda poseduje 29 slova.

Danas mnogo mladih ljudi švedski jezik vidi kao dobru mogućnost za profesionalnim usavršavanjem i zapošljenjem. Obzirom da je ovo manjinski jezik i ne govori ga puno ljudi, potražnje za ovim jezikom uvek ima. Švedska je takođe jedna od skandinavskih zemalja sa manjkom radne snage, pa je povodom toga sklopila ugovor sa našim biroima i pruža mogućnost zapošljavanja na teritoriji ove zemlje, osnovni uslov je poznavanje švedskog jezika.

Spisak gradova za kurs švedskog jezika: