Kursevi programiranja

Kurs za Programiranje | Škola Programiranja | Škola Oxford

Škola Oxford nudi vam raznovrsnu ponudu različitih kurseva za programiranje. Za svaki od ovih kurseva potrebno je osnovno poznvanje rada na računaru. Kursevi mogu biti individualni i grupni.

Za potrebe organizovanih grupa (zaposleni u kompanijama, studenti…) fond časova i plan obuke se može korigovati u skladu sa dogovorom.

Kursevi
  • Programski jezik C++
  • Visual Basic
  • Java
  • JavaScript
  • PHP
  • Programski jezik C
  • Delphi

Škola Oxford i Oxford Web Studio u zajedničkoj saradnji su vam obezbedili najbolju praksu iz oblasti programiranja i izrade softvera i web programiranja uz preko 20 stručnih predavača koji imaju velikog iskustva u radu sa JavaScript, PHP, Delphi i JQuery programskom jeziku

Praksa iz web programiranja

Programski jezik C++

Kurs za programski jezik C++ trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je i poznavanje programskog jezika C.

Profesionalni programeri u svom radu najčešće koriste razvojna okruženja koja su bazirana na programskom jeziku C++. Sadržaj kursa polaznika vodi u arhitekturu računara, struktuirano i objektno-orjentisano programiranje.

Visual Basic

Obuka za Visual Basic trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru.

Visual Basic je programski jezik zasnovan na događajima i sastavni deo programskog okruženja Microsoft - a.

Java

Kurs za programski jezik Javu trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Od polaznika se ne zahteva znanje programiranja.

Programski jezik Java je objektno-orijentisan programski jezik. Takođe je jedan od najpopularnijih programskih jezika današnjice. Java je open - source jezik koji poseduje široko rasprostranjenu upotrebu u zajednici programera.

Java Script

Kurs za skriptni jezik Java Script trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je poznavanje osnova izrade web prezentacija.

Java Script je skriptni jezik koji omogućuje da pravljenje interaktivnih web prezentacija.

PHP

Kurs za programski jezik PHP trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno je poznavanje osnova izrade web prezentacija (Adobe Dreamweaver / HTML).

PHP (Hypertext Preprocessor) je specijalizovani skriptni jezik prvenstveno namenjen za izradu dinamičnih web prezentacija. Veoma je rasporstranjen u zajednici programera, a popularnost je stekao zbog svoje jednostavnosti i sintakse nasleđene iz programskog jezika C. PHP je open - source jezik.

Programski jezik C

Kurs za programski jezik C trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Od polaznika se ne zahteva znanje programiranja.

Profesionalni programeri u svom radu najčešće koriste razvojna okruženja koja su bazirana na programskom jeziku C. Sadržaj kursa polaznika vodi u arhitekturu računara i struktuirano programiranje.

Delphi

Kurs za programski jezik Delphi trаje mesec dana i ima ukupno 36 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 24 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Od polaznika se ne zahteva znanje programiranja.

Programski jezik Delphi koristi se za brzo razvijanje aplikacija (RAD - Rapid Application Development), ali i omogućava možete pisanje Windows programa brže i jednostavnije nego što je to bilo moguće ranije.

Nakon svakog završenog kursa dobija se sertifikat. Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.Kursevi programiranja u ostalim gradovima: