Sudski tumač za portugalski jezik

Portugalski jezik danas govori 240 miliona ljudi, što ga stavlja na 6 mesto po broju govornika. Ovaj jezik kao službeni koristi deset zemalja i to na teritoriji Južne Amerike, Afrike i na teritoriji Portugala u Evropi. Zbog velike prostranjenosti, zahtevi za prevođenjem dokumentacije na portugalski jezik su brojne. Podnose se zahtevi za prevođenje lične dokumentacije za fizička lica ali isto tako i stručne dokumentacije za pravna lica u svrhu poslovanja.

Posao sudskog tumača jeste da prevede dokumenta na traženi jezik veoma precizno, prevedeni dokument ne sme imati drugačiju formu ili odskakati od originala, nikako ne sme doći do mogućnosti drugačijeg tumačenja prevdenog dokumenta. Sudski tumač je takođe ovlašćen i da overava prevedena dokumeta. Naš tim ovlašćenih sudskih tumača, vrši prevod i overavanje dokumenata sa visokim nivom stručnosti u radu. Trudimo se da zahteve klijenata ispunimo u što kraćem roku po veoma niskim cenama.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za portugalski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Portugalski Jezik | Škola Oxford