Kurs Turskog jezika

Kurs Turskog Jezika | Škola Turskog Jezika | Škola Oxford

Turski jezik danas govori 70 miliona ljudi što ga stavja na 23 mesto po broju govornika. Koristi se kao službeni jezik na teritoriji Turske i Kipra, a može se naći i na teritorijama Bugarske, Srbije, Grčke, Makedonije... Turski jezik je imao uticaj na razvoj mnogih jezika, pa tako danas u mnogim jezicima postoje turcizmi, posebno na teritorijama zemalja gde se prostiralo osmanlijsko carstvo. Naš jezik je takođe pun turcizama, što je posledica življenja pod turskom vlašću.

Turski jezik spada u porodicu altajskih jezika, i u podgrupu turkijskih jezika. Prvi podaci o turkijskom jeziku datiraju iz 7. veka, a sam turski jezik je doživeo reformu 1932 godine, i taj jezik se koristi danas kao moderan turski jezik. Turski jezik je pisan jednom verzijom arapskog pisma sve do 1928 godine, kada je kao zvanično pismo usvojeno latinično pismo koje sadrži 29 slova.

Spisak gradova za kurs turskog jezika: