Kurs arapskog jezika

Kurs Arapskog Jezika | Škola Arapskog Jezika | Škola Oxford

Arapski jezik pripada semitskoj grupi jezika i južnoafričkom ogranku jezika . Ovaj jezik govori dvesta miliona ljudi širom sveta. Zvaničan je jezik u čak 19 zemalja, a koristi se na teritoriji Bliskog Istoka i u Severnoj Africi. Ovaj jezik je od posebne vašnosti za muslimanski svet, veći deo muslimana i govori ovaj jezik. Bitnost ovog jezika za muslimane ogleda se u tome što je poslednja objava Kurana napisana na ovom jeziku. Arapski jezik je u srednjem veku bio bitan jezik nauke pa tako i danas u mnogim naučnim oblastima možemo naći reči arapskog porekla. Arapsko pismo se naziva Abdžad, sadrži 28 slova, karakteristično za pisanje arapskog jezika jeste da se piše sa desna na levo.

Činjenica da su arapske zemlje bogate zemlje i da sve više ulažu u infrastrukturu širom sveta ali isto tako i kod nas može biti samo jedan od razloga za učenjem ovg jezika. U našoj zemlji nema puno ljudi koji govere ovaj jezik, a posovanje sa zemljama kao što su Ujedinjeni Emirati je sve veća pa se posao prevodioca ili saradnika, uz poznavanje ovog jezika i posedovanjem određenih veština iz drigih oblasti lako može naći. Takođe danas postoji veliki asortiman poslovnih ponuda na Bliskom Istoku i U Severnoj Africi.

Spisak gradova za kurs arapskog jezika: