Sudski tumač za španski jezik

Španskim jezikom danas govori oko 500 miliona ljudi, što ga stavlja na visoko treće mesto po broju govornika. Službeni je jezik 21 države, i govori se na teritorijama Severne i južne Amerike, na teritoriji Španije u Evropi, i u pojedinim delovima Afrike i Azije. Zbog svoje velike raprostranjenosti zahtevi za prevođenje dokumentacije na španski jezik su veoma veliki. Traži se prevod najrazličitije dokumetacije, od izvoda iz matičnih kinjiga, preko diploma i sertifikata, molbi i formulara do stručne dokumentacije za potrebe poslovanja.

Prevod i overu dokumentacije vrše ovlašćeni sudski tumači. Mi smo sastavili tim sudskih tumača koji čine filolozi španskog jezika, kako bi ispunili najrazličitije zahteve naših klijenata. Ispunjavanje zahteva vršimo sa veoma visokim nivoom stručnosti i u što kraćem roku, za naše klijente smo obezbedili veoma povoljne cene prevođenja i overe dokumenata.

Spisak gradova za sudskog tumača i prevodioca za španski jezik:

Sudski Tumač | Prevodilac za Španski Jezik | Škola Oxford