Oxford tim

Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Rade Rakić
Generalni direktor
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Ivana Stanisavljević
Direktor, dipl. ekonomista
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Ljiljana Djordjević
dipl. ekonomista
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Danijela Kojić
Marketing menadžer
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Marija Topalović
Koordinator za prevod, Jagodina
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Željana Živaljević
Koordinator za prevode, Jagodina
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Lozinka Ivić
Koordinator, Ćuprija
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Vesna Pejčić
Koordinator, Ćuprija
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Ninoslava Savović
Koordinator, Jagodina
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Jasminka Markovic
Koordinator, Paraćin
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Zlatica Milenković
Koordinator, Niš
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Dragana Bacić
Koordinator, Kruševac
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Irena Stefanović
Profesor engleskog i francuskog, Paraćin

Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Sanja Mihajlović
Profesor engleskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Bojana Milosavljević
Profesor engleskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Ivana Ćosić
Profesor engleskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Marija Krpić
Profesor engleskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Sofija Mijović
Profesor nemačkog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Jelena Milosević
Profesor nemačkog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Marija Mićunović
Profesor engleskog i italijanskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Verica Vukumirović
Profesor engleskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Drasko Stanojević
Profesor nemačkog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Magdalena Jankov
Profesor knjigovodstva
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Slavica Petrović
Profesor nemačkog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Igor Stefanović
Profesor grčkog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Mirjana Strenka
Profesor francuskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Slaviša Petrović
Profesor informatike
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Dragana Milovanović
Profesor nemačkog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Zorica Petrović
Profesor švedskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Dušica Trkulja
Profesor italijanskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Danijela Stanković
Profesor francuskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Ivana Spasojević
Profesor nemačkog, Kruševac
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Jasmina Dimić
Profesor engleskog Kruševac
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Marina Matić
Profesor italijanskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Milica Jovanović
Profesor engleskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Maja Milićević
Profesor engleskog, Kruševac
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Tijana Rosić
Profesor francuskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Ana Stanković
Profesor engleskog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Nikola Marković
Profesor nemačkog
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Smiljana Ćirić
Profesor engleskog i nemačkog, Niš
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Milena Stojić
Profesor italijanskog i francuskog, Niš
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Marija Mihajlović
Profesor engleskog, Niš
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Milena Vidosavljević
Profesor španskog, Niš
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Selena Savić
Profesor nemačkog, Niš
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Igor Ivković
Profesor nemačkog, Niš
Oxford Tim | Predavači | Škola Oxford
Predrag Stojanović
Predavač ECDL