Kurs Kineskog jezika

Kurs Kineskog Jezika | Škola Kineskog Jezika | Škola Oxford

Kineski jezik spada u grupu proto-sino-tibetanskog jezika i u podgrupu sino-tibetanskih jezika. Procenjuje se da peti dao svetskog stanovništva govori kineski jezik. Etape kineskog jezika odnose na staro kineski i srednje kineski. Govorni kineski jezik se deli na 7 dijalekta i to: mandarinski, vu, kantonsi, min, sjang, hakka, gan. Međutim u većem delu Kine se koristi mandarinski dijalekt. Kineski jezik se koristi kao službeni na teritoriji Kine, Singapura i u Ujedinjenim nacijama.

Kinezi nemaju standardno pismo, njihovo pismo se sastoji od simbola koji služe za prikazivanje govornog kineskog jezika. Obično svaki simbol pretstavlja po jednu reč. Kineski karakteri su standarsizovani oko 200 godine p.n.e. Pisanje sa leva na desno i čitanje od vrha stranice ka dnu počelo je da se koristi poslednjih decenija. U kini se takođe koristi pinjin pismo, ovo pismo se koristi kao pomoćno pismo za lakše učenje kineskog jezika.

Spisak gradova za kurs kineskog jezika: