Kurs Slovačkog jezika

Kurs Slovačkog Jezika | Škola Slovačkog Jezika | Škola Oxford

Slovački jezik pripada porodici indoevropskih jezika, i podgrupi slovenskih jezika. Ovaj jezik govori 5 miliona ljudi, pretežno na teritoriji Republike Slovačke gde se koristi i kao službeni jezik. Ovaj jezik ima status službenog i na na teritoriji Vojvodine u Srbiji. Slovački jezik kao standardni koristi se teko od polovine 19. veka. Ovaj jezik najviše sličnosti ima sa češkim i poljskim jezikom. U Slovačkoj postoje tri dijalekta zapadnoslovački, srednjeslovački i istočnoslovački dijalekt. U Slovačkoj se koristi latinično pismo, a njihova abeceda ima 46 slova.

U našoj zemlji slovački jezik je najviše zastupljen na teritoriji Vojvodine. Isto tako mnogi ljudi u ovom jeziku vide dobru mogućnost za poslovanje, obzirom da je ovo manjinski jezik i ne govori ga mnogo ljudi profesionalno na našoj teritoriji, pa je traznja za njim velika. Poznavanje ovog jezika pruža mogućnost i za studiranje na teritoriji Slovačke ili stručno usavršavanje.

Spisak gradova za kurs slovačkog jezika: