Kurs za sudskog tumača i Kurs za prevodioce

Kurs Pisanog i Sudskog Prevođenja | Škola Pisanog i Sudskog Prevodjenja | Škola Oxford

Kurs za sudskog tumača koji ćete završiti u Školi Oxford omogući će Vam da radite jedan vrlo tražen posao.

Kurs za prevodioce obuhvata 10 različitih stručnih oblasti prevođenja, a traje osam ipo meseci ili 200 školskih časova u terminima koji mogu biti prepodne ili poslepodne.

Nivo znanja koji se stiče na ovom kursu jeste nivo koji je potreban da biste postali sudski prevodilac, naročito u pogledu usko specijalizovanih oblasti i stručne terminologije koje se na ovom kursu obrađuju. Svaki polaznik dobija, nakon kursa, sertifikat o završenom kursu pisanog prevođenja, čime povećava svoje šanse na konkursima koje Ministarstvo raspisuje za sudske prevodioce. Ministarstvo pravde je jedino eminentno državno telo koje, nakon raspisanog i javno objavljenog konkursa za sudskog prevodioca, može da vas imenuje za sudskog prevodioca na teritoriji Srbije.

Stručne oblasti:
  • Uvod u prevođenje
  • Sudsko tumačenje
  • Pravo
  • Ekonomija i bankarstvo
  • Mašinstvo
  • Medicina
  • Sport i kultura
  • Industrijski menadžment
  • Telekomunikacije
  • Životna sredina

Kurs za sudskog tumača vode sudski tumači, vrhunski stručnjaci u svojim oblastima!

Fakultetska diploma nije obavezna, a srednje znanje engleskog ili nemačkog jezika je poželjno.

Nakon svakog završenog kursa dobija se sertifikat. Sertifikat se upisuje u radnu knjižicu.Kurs za sudskog tumača i prevodioce u ostalim gradovima: