Obuka i Kurs za Gasnog Rezača

Obuka i Kurs za Gasnog Rezača | Škola Oxford

Gasni rezač je lice koje je osposobljeno za rad na CNC mašinama. Pomoću CNC rezača gasom i plazmom ostvaruje se tehnološki najekonomičniji proces rezanja metala u pogledu brzine, preciznosti i troškova rezanja. Gaasni rezač ubacuje sve potrebne instrukcije i informacije u računarski sistem koji potom vrši rezanje. Takođe, stiče i potrebna znanja o zaštiti na radu.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – GASNI REZAČ.

Obuka i kurs za gasnog rezača u ostalim gradovima: