Obuka i Kurs za Prerađivača Duvana

Obuka i Kurs za Prerađivača Duvana | Škola Oxford

Duvanska industrija bavi se preradom duvana i proizvodnjom proizvoda od istog, pa tako kao gotove prizvode iz duvanske industrije imamo cigarete, cigarilose, cist duvan. Proces prerade duvana počinje od samog skupljanja duvana, zatim sušenja i onda termičke obrade duvana. Ovaj posao se može obavljati u malim zanatskim radnjama kao i u velikim kompanijama koje se bave ovom profesijom.

Kurs za prerađivača duvana u našoj školi traje 3 meseca. Tokom trajanja kursa polaznik uči o vrstama duvana, o mešavinama koje se mogu dodavati duvanu prilikom izrade proizvoda. Polaznik prolazi obuku manuelne prerade duvana koja se koristi u manjim zanatskim radnjama, ali isto tako i procese koji se dešavaju u fabrikama za izradu duvana. Nakon završenog kursa u našoj školi polaznik će moći da aplicira za posao u nekoj većoj kompaniji, ali isto tako i samostalno da obavlja posao prerade duvana u svojoj zanatskoj radnji.

Obuka i kurs za prerađivača duvana u ostalim gradovima: