Obuka i Kurs za Izrađivača Kožne Galanterije i Rukavica

Obuka i Kurs za Izrađivača Kožne Galanterije i Rukavica | Škola Oxford

Posao izrađivača kožne galanterije i rukavica je jako zanimljiv i pre svega kreativan posao. Glavna delatnost ove struke jeste izrada predmeta od veštačke ili prave kože. Međutim da bi se došlo do krajnjih proizvoda mora se proći niz procesa proizvodnje. U ovoj struci od presudnog značaja su znanja o koži, kvalitetu kože i vrstama kože, na koji način se može sa određenom vrstom kože manipulisati.

Kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica u našoj školi traje tri meseca. Cilj nam je da polaznike našeg kursa osposobimo za samostalni rad proizvodnje ovih proizvoda. U okviru kursa sa polaznicima prolazimo osnove tehničkog crtanja, koje su potrebne za skiciranje proizvoda, zatim sledi upoznavanje sa osnovnim i pomoćnim matrijalima, i rad na mašinama koje služe za proizvodnju predmeta od kože. Za sve polaznike naša škola obezbeđuje adekvatnu praktičnu nastavu kao i materijal potreban za praćenje kursa.

Obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica u ostalim gradovima: