Obuka i Kurs za Elektrozavarivača

Obuka i Kurs za Elektrozavarivača | Škola Oxford

Elektrozavarivač vrši zavarivanje električnim lukom koji se stvara između elektrode, i dva premdeta koje se žele spojiti elektrozavarivanjem. Električni luk formira aparat za varenja nakon upraenja ova tri elementa. Radi se o fizički zahtevnom poslu, usled izloženosti štetnim materijama, ali i o jako traženom i solidno plaćenom poslu.

U Školi Oxford, kurs za elektrozavarivača traje tri meseca. Praktični deo obuke u našim prostorijama, izvode naši iskusni profesori, i cilj ovoga dela obuke je sticanje opštih znanja o elektrodama, aparatu za varenje, predmetima koji će biti predmet varenja. Praktični deo izvodi se kod naših partnera. Na praktičnom delu izvode se vežbe varenja, obuka za bezbedan rad, prikazuje se uspešne tehnologije za obavljanje ovoga posla na adekvatan i kvalitetan način. Po završetku obuke, polazici polažu stručni ispit, i po polaganju navedenog ispita, dobijaju sertifikat, koji je priznat u našoj zemlji i može im se upisati u radnu knjižicu.

Obuka i kurs za elektrozavarivača u ostalim gradovima: