Obuka i Kurs za Zavarivača

Obuka i Kurs za Zavarivača | Škola Oxford

Zavarivač je lice osposobljeno za rukovanje aparatom za zavarivanje. Zavarivač postupkom zagrevanja spaja dva ili više metala ili elementa približno istog sastava., čijim spajanjem se dobija kompaktna celina. Zavarivanje se vrši na visokom temperaturama, tako što se vrši zagrevanje metalnih delova koje treba spojiti. Metal se putem toplote tali i prilikom zavarivanja dobija se neraskidiva veza. Zavarivanje se primenjuje u raznim delatnostima, kao što su automobilska industrija, mostogranja, kao i u mnogim drugim. Na kursu zavarivač stiče potrebno znanje za rukovanje aparatom za zavarivanje i za proveru zavarenog spoja, kao i za rezanje metalnih sklopova. Da bi sve to uradio, zavarivač mora biti mirna i staložena osoba i mora imati spretne ruke.

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – ZAVARIVAČA.

Obuka i kurs za zavarivača u ostalim gradovima: