Obuka i Kurs za Radnika u PP službi i PP obezbeđenju

Obuka i Kurs za Radnika u PP službi i PP obezbeđenju | Škola Oxford

Radnik u PP (protvpožarnoj) službi i PP obezbeđenju je lice koje je osposobljeno da pravovremeno reaguje, odnosno lokalizuje i pristupi početnom gašenju vatrene stihije do dolaska vatrogasne službe. Pored toga, jedan od osnovnih zadataka radnika u PP službi je preventivna zaštita radi očuvanja ljudskih života i imovine koja je označena kao najvažnija mera u njihovom očuvanju. Koliko god da neki objekat poseduje sistema zaštite od požara, svi su oni nedovoljni bez adekvatno obučenih radnika. Radnik u PP službi i PP obezbeđenju ima zadatak i da stalno kontroliše i ispituje PP aparate, vrši njihovu blagovremenu zamenu ili njihovo punjenje.

 

Škola Oxford pruža Vam mogućnost da po najpovoljnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za zanimanje – RADNIK U PP SLUŽBI I PP OBEZBEĐENJU.

Obuka i kurs za radnika u PP službi i PP obezbeđenju u ostalim gradovima: