Obuka i Kurs za Rukovaoca Kontejnerima

Obuka i Kurs za Rukovaoca Kontejnerima | Škola Oxford

Kontejneri su veliki boksovi koji služe za transport najrazličitije robe. Ono što je karakteristično za kontejnere jeste da postoje različite veličine, i da se koriste u različitim uslovima. Njihov transpotr se vrši brodovima, avionima, vozovima ili kamionima. Kod upravljanja kontejnerom podrazumeva se sam transport kontejnera i utovar kontejnera sa jednog mesta na drugo. Utovar kontejnera se uglavnom vrši kranovima ili viljuškarama.

U našoj školi organizujemo kurs za rukovaoca kontejnerima. Kurs traje 3 meseca. U okviru kursa polaznike upoznajemo sa vrstama kontejnera, veličinama i primeni. Polaznike obučavamo pravilnom upravljanju kontejnerima kao i pakovanju kontejnera, i brizi same robe koja se prenosipomoću njih. Bitan momenat u toku trajanja kursa jeste zaštita na radu, pa polaznike upoznajemo sa zaštitnom opremom koja se koristi prilikom obavljanja ovog posla.

Obuka i kurs za rukovaoca kontejnerima u ostalim gradovima: