Obuka i Kurs za Betonirca

Obuka i Kurs za Betonirca | Škola Oxford

Posao betonirca je da poznaje redosled radnji u procesu izgradnje objekta, .Takođe treba da zna osnove građevinske statike i da poznaje marke betona i osobine vezanja. Betonirac izvodi radove sa armiranim i nearmiranim betonom, ručno i mašinski ispravlja, postavlja armature. U današnje vreme betonirci koriste savremene metode u procesu izgradnje objekta, uočava posledice nastale zbog nestručno izvedenih radnji. Nakon obuke betonirci mogu da rade na objektima visokogradnje, kao i na objektima niskogradnje ( stambene zgrade, poslovne zgrade, mostovi, putevi…)

U Školi Oxford se organizuje kurs za betonirca. Nakon završenog kursa kandidati će dobiti sertifikat kojim se dokazuje da su završili obuku i da su sposobni za rad za navedeno zanimanje. Kurs traje tri meseca, sastoji se od predavanja i prakse, nakon čega polaznik stiče znanja, veštine i sposobnosti

Obuka i kurs za betonirca u ostalim gradovima: