Obuka i kurs za autofarbara

Obuka i Kurs za Autofarbara | Škola Oxford

Autofarbar je osoba koja se bavi farbanjem odredjenih delova automobila, kao i delova ostalih prevoznh sredstava. Autofarbar mora posedovati visok stepen poznavanja procesa bojenja, poznavenja složenih materijala i poznavanja automobilske tehnologije i industrije. Pre izvršavanja svog zadatka, autofarbar mora da pripremi delove pre samog bojenja, a obavezno je i nanošenje odgovarajuće zaštite kod izravnavanja podloge i bojenja. Takodje, moraju poštovati pravila razredjivanja prilikom bojenja, pravila o temperaturi i vremenu sušenja, a i kontrolisati rastavljenost svih potrebnih delova.

Da bi ste pravilno izvrši sve navedene zadatke kvalitetnog aututofarbara, nudimo Vam kurs u trajanju od 3 meseca, u našim najbolje opremljenim prostorijama, gde će Vas obučavati, a i sve ostale informacije u vezi ovog zanimanja pružiti naši najkvalifikovaniji mentori. Vaša Škola Oxford.

Obuka i kurs za autofarbara u ostalim gradovima: